Slår alarm på Tofte: Tydelege erosjonsskadar i bekkefar

Trass i at både Statens vegvesen og NVE lenge har vore samde om at ein bekk nedanfor «Nillesvingen» i Toftebrekka må erosjonssikrast, er ingenting gjort. No kjenner bebuarane på aukande ubehag.