Slik blir fordelinga av klassar på dei ulike KVV-linjene komande skuleår