Slik har Jan Egil kome seg vel over femårs-bøygen: – Likar å ha det hektisk

Jan Egil Andersen Skarvatun frå Ølve starta i 2015 bedrifta Skarvatun VVS AS. Fem år etter står bedrifta framleis støtt, med god tilgang på arbeid og gode ordrereservar.