Slik skal kommunen tiltrekka seg fleire fagfolk i helsesektoren: – Ordninga er super

Det hevdar dei to sjukepleiarane som for tida er trainee-stillingar i kommunen.