Småbarnsforeldre er uroa for at det kan skje ulukker – vil ha tiltak langs denne vegen

Bebuarar i Neslia er leie av det dei kallar ein farleg skuleveg, og etterlyser fleire tiltak i ny trafikksikringsplan.