Småbarnsmor blir nekta å bruka praksisplass i Bergen: –⁠ Gir absolutt ingen meining