Snart blir den nye brua over Furebergsfossen tatt i bruk

Det har vore mange trafikuhell på den smale, gamle og glatte Furebergsbrua opp gjennom åra, men fredag 10. juli blir trafikken leia over på den nye.