Søker konsesjon for kraftledning på 95 kilometer: – En viktig dag

Statnett søker om å få bygge en 95 kilometers kraftledning på Haugalandet.