Søker om pengar frå det kommunale næringsfondet for å oppdatera 13 år gammal rapport

Vil skapa konkurransefortrinn for kommunen inn i det grøne skiftet.