Det er 33 år i skilnad, men inni er dei like

Den klaraste skilnaden på far og son Heien er 33 år. Utover det er det vanskeleg å sjå dei store forskjellane.