Sosialhjelp-tal overraskar Nav-sjefen

Nav-leiar Arild Berg orienterte onsdag Levekårsutvalet om situasjonen ved Nav under koronatida.