Spar Valen pynta med Liverpool-flagg

Den som driv butikk, held med Manchester United, og dessutan har vener som held med Liverpool, kan bli utsett for både det eine og det andre no om dagen.