Seks millionar til folket: Sjå kven som fekk pengar av Sparebank 1-stiftinga

– Dette er så fantastisk at det har ikkje heilt gått opp for meg enno!