Spektakulært: Kameratane måtte snu då dei såg dette