Dei som har gitt pengar til aksjonen, og samstundes oppgitt e-postadresse, vart søndag 22. november oppdatert om aksjonen. I oppdateringa skriv brørne Sindre og Eirik dette:

Hjertelig tusen takk til alle som har støttet spleisen. Det har virkelig varmet og gjør at vi nå er mye nærmere målet.

Vi ble også kontaktet av noen som jobber i flybransjen som kunne hjelpe oss med å organisere transporten. Eirik er dypt takknemlig og synes det er fantastisk at han har så mange med seg på laget.

Dessverre eskalerte corona-situasjonen i høst, noe som førte til at operasjonen må utsettes inntil videre. Sykehuset må blant annet ha ledige sengeplasser for corona-pasienter. Vi er i dialog med kirurgen i Tyskland og håper det åpner seg en mulighet for å reise ned om ikke alt for lenge.

I og med at vi ikke kan reise ned med det første og enda ikke nådd målbeløpet, utvider vi spleisen slik at det fortsatt er mulighet for å gi.

Målet for Spleis-aksjonen er 400.000 kroner.