Slik skal Strand-Ulv produsera endå fleire landslagsspelarar

Laurdag var det offisiell opning av Stand-Ulv si eiga storstove ved skulen på Hatlestrand.