Språkrådet har kåra «koronaen» til årets nyord

Av