Spurde om vasskvalitet og bad ordførar fremja sak

Hege Lægreid Røssland (SF) er uroa for innbyggjarar som slit med dårleg drikkevatn.