Stabil arbeidsløyse – gledeleg nedgang i permitterte