Stadig nærare varme omnar i B-hallen: Oppstartsteamet er i startgropa

Frå og med denne veka jobbar eit oppstartsteam på tolv personar på fulltid med å førebu produksjonsstarten i B-hallen.