Stadige steinsprang frå fjellskjering nær Lundsneset

Lenge har det ramla ned steinar på den nye gang- og sykkelstien i Buavikjo på Seimsfoss. I påskehelga ramla det ned ein stein som truleg er på nærare 100 kilo.