Sandvoll Rideklubb blei starta opp i fjor, og har allereie fått ein god del medlemmar. Dei har store planar, blant anna om ein ridehall.

Nyleg arrangerte klubben eit fire dagars sprang- og dressurkurs med innleigd instruktør, og det blei godt motteke.

Førre veke meldte klubben via Facebook-sida si at det blir oppstart av ridekurs frå veke 34, primært for born og unge. På grunn av avgrensa tal plassar blir medlemmane i klubben prioriterte. Kurset vil gå føre seg utandørs på Sandvoll éin gong i veka over åtte veker.

Allereie same dagen var kurset fullteikna:

– Det viser oss at eit slikt tilbod er etterlengta i kommunen. Vi gler oss til å komma i gang, seier Merete Røssland Vimme i Sandvoll Rideklubb.

Dei heldige som får plass på kurset vil få melding om dette, fortel Røssland Vimme.