«Staten må ta i bruk musklar for å berga bedrifter og arbeidsplassar, og bruka dei midlane som er nødvendige for å halda økonomien vår i gang»

Av