Viss ferja skal gå frå Halsnøy må fem hus jamnast med jorda

Rapporten frå Toftebrekko er klar. Skal det bli gjort vegutbetring, må den vera omfattande og fem hus må bli rivne.

Artikkeltags