Statens vegvesen ber grunneigarar sjekka gjerde som kan vera til hinder for kantslått