Steinar var skeptisk til vindkraft på gården – derfor endret han mening

Solvind søker konsesjon til å plassere to 199 meter høye vindturbiner på Nesse i Sveio. Grunneier Steinar Nesse ønsker planene velkommen.