– Sterk politisk vilje til å legga til rette for bustadbygging

Ordførar Hans Inge Myrvold (Sp) er samd med Skaaluren og co. i at kommunen må ta ei meir offensiv rolle når det kjem til bustadbygging, og seier at dette er høgt på prioriteringslista.