Stig (53) har bygd stein på stein sidan 1996: Firmaet har vakse frå to til 11 tilsette

Stødig vekst og fine resultat for LOS Ølve Elektro.