Når dei endeleg tala no er på bordet viser dei at verdien av kraftfondet no nærmar seg ein milliard kroner.

På kommunen sin heimesider går det fram at avkastninga i 2021 var på 20,49 %, noko som utgjer 160,1 millionar kroner. Dette er den beste avkastninga sidan kraftfondet vart stifta i 1997, kjem det fram. Fondet er fordelt slik ved nyttår:

Statusoppdatering Kraftfondet Avkastning Meiravkastning mot indeks Del av portefølja
Pr 31.12.2021


Aksjefond 17,78 % -4,55 % 36,2 %
Hedgefond 24,79 % 3,14 % 6,1 %
Rentefond og valutasikring 2,59 % 2,49 % 6,9 %
Private Equity 41,46 % 19,37 % 27,7 %
Obligasjonsfond 4,81 % 6,42 % 5,0 %
Eigedomsfond 11,27 % 0,76 % 18,2 %
Totalt 20,49 %

(Tabellen er henta frå kommunen sin nettstad)