Stor oppgang i lakserømninger

Av

Fjoråret ble det verste lakserømmingsåret på åtte år for oppdrettsbransjen.