Trygg base for valdsutsette

Artikkelen er over 3 år gammel

Ifølgje ei undersøking har kvar fjerde kvinne i Norge blitt utsett for vald eller trugsmål om vald. Mesteparten av denne valdsutøvinga skjer i nære relasjonar. Heldigvis finst det trygge plasser som Krisesenter Vest IKS.