Leiar ved Husnes Storsenter, Terje Børtveit, forklarer tala med at folk har vore meir heime og brukt mindre pengar på reising under pandemien.

Han konkluderer med at handelen står sterkt på Husnes, trass i to konkursar ved Storsenteret i året som gjekk. Børtveit er også leiar ved Heiane Storsenter, og han fortel at dei ser same trenden der. Dei auka omsetninga med 25 millionar kroner mot 2020 og hadde 1,2 millionar besøkande i 2021.

Butikkane på Husnes Storsenter auka omsetningen med 14 millionar frå 2020 til 2021, men hadde rundt 100.000 færre besøkande. Besøkstalet gjekk frå 1,2 millionar i 2020 til 1,1 i 2021, ifølge tala til Børtveit.

– Vi er absolutt fornøgde. Vi skulle gjerne klart ein halv milliard, men det ordnar seg kanskje i år, seier Børtveit til Kvinnheringen.

Senterleiaren fortel også at ein held på med interne omrokeringar på senteret. Mellom anna skal det gamle Mekk-lokalet fyllast opp, men enn så lenge held han korta tett til brystet.

Husnes Storsenter

2021: 498 millionar kroner, 1,1 millioner besøkende

2020: 484 millionar kroner, 1,2 millioner besøkende

2019: 440 millionar kroner, 1,1 millioner besøkende