Med eit høgt gjerde har privatperson sett ein stoppar for gåande

Like vest for Gurine-fjæra i Rosendal er stranda stengd med eit gjerde som går eit stykke ut i sjøen. Dette hindrar fri ferdsel for gåande i strandsona.