Tiltalen etter ulukka på Opsangervegen er klar

Tiltalen frå statsadvokatane i Hordaland og Sogn og Fjordane etter ulukka på Opsangervegen i desember 2017 er no klar. Føraren risikerer både fengsel og bot som ligg innanfor strafferamma etter vegtrafikklova.