SV vil gi automatisk oppstartsstøtte til bedrifter på bygda

Av

SV meiner Noreg ikkje utnyttar moglegheitene EØS-avtalen gir for støtte til små og mellomstore bedrifter i distrikta.