«Ta med ein avfallssekk og spade, og ta det med deg i staden for å skyfla det bort til nærmaste husvegg»

Av