Takka dei tilsette – lova råd og rettleiing til bedriftene

Torsdag kveld starta ordførar Hans Inge Myrvold det digitale kommunestyremøtet med å takka dei tilsette i kommunen for det gode arbeidet som blir gjort under koronakrisa.