– Tannlegane er flinkare enn vegarbeidarane til å få det jamt og fint

Av