Tidlegare dagleg leiar dømt til å betala 7,5 millionar

Saksøkte vil anka dommen og er ikkje einig i tingretten sine vurderingar.