Tilbake til ein annleis, men etterlengta barnehagekvardag

I mange veker fekk dei ikkje gå i barnehagen på grunn av eit virus kalla korona. No er ungane ved Læringsverkstedet Handeland glade for endeleg å vera tilbake, og veit mykje om kva dei skal gjera for å halda seg friske.