Tilsette kjøper seg inn i Energi Teknikk

Dei tilsette Carine Klemmetsen, Arild Klette Steinsvik og Eivind Tvedt går no inn på eigarsida av Energi Teknikk.