Tipp-topp vassverk i drift på Sandvoll

Nyleg overtok Kvinnherad kommune prosessanlegget i nye Sandvoll vassverk, og folk i forsyningsområdet er sikra gullande reint vatn.