To av «headlinerane» frå 2020 allereie sikra til neste års Festidalen

Nokre av dei store namna frå 2020 er med vidare.