Kommunen skriv at begge dei to smitta er nærkontaktar frå før, men at det no har kome nokre nye nærkontaktar i tillegg.

Smittevegen er framleis ukjent, og kommuneoverlegen understrekar at dersom nokon har symptom så er det svært viktig at desse testar seg.