– Lusepåverknaden er framleis størst på Vestlandet, og her må næringa ta grep for å sørgje for at påverknaden ikkje berre blir redusert som følgje av nedtrekk, men også gjennom driftsforbetringar, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Dei åtte grøne områda får auke produksjonen med inntil 6 prosent, medan dei to raude områda må redusere kapasiteten med 6 prosent.

Raudt for andre gong

Dei raude områda er produksjonsområde 3 Karmøy til Sotra, og produksjonsområde 4 Nordhordland til Stad. Også i 2020 vart produksjonsområde 4 pålagd å minke produksjonskapasiteten.

25 oppdrettsbedrifter i dette området gjekk til søksmål mot Nærings- og fiskeridepartementet etter den førre vurderinga. Dei tapte nyleg i Sunnfjord tingrett. Oppdrettarane gjekk til sak fordi dei meinte at departementet ikkje hadde fagleg grunnlag for avgjerda si.

Dei resterande tre områda får gult lys i trafikklysmodellen for produksjonsområde for oppdrett av laks, aure og regnbogeaure. Her skjer det ingen endringar i produksjonskapasiteten.

Ulik vurdering

Fiskeriminister Skjæran har fastsett kva fargar dei ulike områda skal ha. Vurderingane er basert på faglege vurderingar av korleis lakselus påverka villaks for åra 2020 og 2021.

I områda der ekspertane har gitt lik påverknad begge år, følgjer utfallet av fargelegginga vurderinga til ekspertane.

For tre av områda var vurderinga til ekspertane ulik i 2020 og 2021. Dette gjeld Ryfylke (PO2), Nordhordland til Stad (PO4) og Stad til Hustadvika (PO5). Her er det gjort grundigare vurderingar av den samla tilstanden.

– I desse områda har eg lagt størst vekt på tilstanden til vill laksefisk og påverknaden av lakselus på villaksen over tid, seier Skjæran.

Fakta produksjonsområde og trafikklysmodell

Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert produksjonsområda for oppdrett av laks, aure og regnbogeaure. Områda blir gitt fargane raudt, grønt og gult basert på påverknaden av lakselus.

* Åtte produksjonsområde (PO) får grønt lys og kan auke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensa til Jæren (PO1), Nordmøre og Sør-Trøndelag (PO6), Helgeland til Bodø (PO8), Vestfjorden og Vesterålen (PO9), Andøya til Senja (PO10), Kvaløya til Loppa (PO11), Vest-Finnmark (PO12), Aust-Finnmark (PO13).

* Tre produksjonsområde får gult lys: Ryfylke (PO2), Stad til Hustadvika (PO5), og Nord-Trøndelag med Bindal (PO7). I desse områda skjer det ingen endringar i produksjonskapasiteten.

* To produksjonsområde får raudt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Karmøy til Sotra (PO3) og Nordhordland til Stad (PO4). Dette er andre gong PO4 får sett ned produksjonskapasiteten sin.

Kjelde: Nærings- og fiskeridepartementet

(©NPK)