Trafikkulukka i Toftebrekko vart fanga av webkameraet til Fjordferie Feriehus som har kontor like ovanfor der ulukka skjedde.