– Kor lenge skal vi gå i fare?

Artikkelen er over 3 år gammel

Bebuarane i Husnes sentrum er leie av å venta på tryggare tilhøve for gåande.