Dette fikk kontrollørene til å reagere

– Dette er ikke noe vi vil ha på veien.