Autoverna kjem i ettermiddag

I månadsskiftet januar/februar kjem det nye autovern to plassar på Husnes, der dette har vore etterlyst.