Travelt både i butikken og med vareutkøyring

Ved Bunnpris Seimsfoss er det slett ingen stillstand sjølv om det meste av samfunnet elles står stille. Dagleg leiar Andreas L. Berge reknar med at drifta kjem til å gå som normalt framover, med alle mann i jobb og nok å gjera på.